Zuelräich Memberen hunn sech bei der Mehlinger Heide getraff, fier dann zesummen dei schéin Géigend ronderëm Kaiserslautern kennezeléieren. Et konnt een dei schein Natur ronderem Kaiserslautern entdecken.🐠