Vum 26-27. Oktober war den LSK wei all Joër mat engem eegenen Stand ob da 37. Editioun vun da Studentenfoire vertrueden.🐠
Mir hoffen ierch an den nächsten Semesteren zu Kaiserslautern begréissen ze kënnen.
Merci fir d‘Organissatioun an mir freeën eis ob dat nächst Joër.