++++ REEL ++++
Lëschte Weekend wuar den LSK🐟 durch e puer Comitésmemberen ob der R.E.E.L vertrueden déi zu Innsbruck stattfonnt huet.
D‘REEL stung ennert dem Thema vun der „Transnationaler Kooperatioun“. Nievend verschiddenen Ausflich gouf et och eng Journée politique, wou mat verschiddenen Ministeren geschwaat gouf.
Mir soen fir déi flott Organisatioun an der gudden Zäit dem LSI – Lëtzebuerger Studenten Innsbruck an der ACEL – de Studentevertrieder Merci🩵
An freeën eis schon ob der nächster REEL rem dobäi ze sinn!