Leider hunn mir den Intercercle dëst Joer op Grond vum COVID-19 missen ofsoen. Mir freeën eis awer schonn Iech d’nächst Joer kennen erëm zu Kaiserslautern ze begréissen.