No engem Joer Abstinenz waren mer nees beim Studentebal 2021 vu der ACEL dobäi.🥳
Mer wëlle iech villmools Merci soen un jiddereen, dee bei eis laanscht komm ass a mat eis giess hutt. 😋An un all déi Leit, dee mat eis de Grillstand 🌭🍟opgeriicht hunn, ouni si wier et guer net méiglech gewiescht!👏
Äddi Studentebal, bis nächst Joer dann!😎